ЗОРЧИХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ ЯЛААР ШИЙТГҮҮЛСЭН ИРГЭДЭД СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

A- A A+
ЗОРЧИХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ ЯЛААР ШИЙТГҮҮЛСЭН ИРГЭДЭД СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Сонгинохайрхан дүүргийн прокурорын газраас Хар тамхитай тэмцэх газар, Нийслэлийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх хэлтэс, тус дүүргийн Цагдаагийн 3 дугаар хэлтэстэй хамтран зорчих эрхийг хязгаарлах, торгох ялаар шийтгүүлсэн болон эрх хязгаарлах албадлагын арга хэмжээ авагдсан иргэдэд зориулсан сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтыг “Хорихоос өөр төрлийн ялыг хорих ялаар солих хууль зүйн үндэслэл ба түүний үр дагавар”, “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хор уршиг, хүлээлгэх хариуцлага” сэдвээр явуулж, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэдээлэл өглөө.