card

Удирдлага

УДИРДЛАГЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Овог, нэр: ДҮНХЭРИЙН ОТГОНБАЯР

Төгссөн их, дээд сургууль: 1997 онд Шихихутуг их сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн, хууль зүйн ухааны магистр зэрэгтэй.

Ажлын туршлага:

1997-2002 Ховд аймгийн прокурорын газарт хяналт,  туслах прокурор

2002-2004 Налайх дүүргийн прокурорын газрын дүүргийн ерөнхий прокурорын орлогч,

2004-2009 Улсын Ерөнхий прокурорын газрын хэрэг эрхлэх газарт хяналтын прокурор,

2009-2012 Налайх дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор,

2012-2015 Нийслэлийн прокурорын газар Нийслэлийн прокурорын туслах, Дүн шинжилгээ бодлого төлөвлөлт хариуцсан хэлтсийн дарга, Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн дарга,

2015 оны  08 дугаар сар хүртэл Дүүргийн 2 дугаар прокурорын газын ерөнхий прокурор,

2015-2018 Сонгинохайрхан дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор,

2018-2020 Улсын Ерөнхий прокурорын туслах прокурор, Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн дарга,

2020 оноос Сонгинохайрхан дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокуророор ажиллаж байна.

.

Онцлох мэдээлэл