ХҮҮХЭД ЭРҮҮЛ ӨСЧ БОЙЖИХ, АЮУЛГҮЙ ОРЧИНД АМЬДРАХ, АЛИВАА ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС АНГИД БАЙХ ЭРХТЭЙ!

A- A A+
ХҮҮХЭД ЭРҮҮЛ ӨСЧ БОЙЖИХ, АЮУЛГҮЙ ОРЧИНД АМЬДРАХ, АЛИВАА ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС АНГИД БАЙХ ЭРХТЭЙ!

Сонгинохайрхан дүүргийн прокурорын газар